GydaInfo.com          

                              Medlemsskap Gyda ReiseClub:

 

 
 

Etter noen turer, viser det seg at vi kunne trenge litt midler på klubbens bank-konto for å kunne være litt i forkant med regninger etc. og for at vi skal slippe å forskuttere kostnader av egen lomme, ved å ha litt midler på denne kontoen vil det bli mye enklere for oss å arrangerer turer.

Av den grunn inviterer vi  herved til medlemsskap i Gyda Reiseclub,

Medlemsskapet vil koste 200,- pr. par, medlemmer vil få egen mailkonto på domenet gydainfo.com i formatet:   navn@gydainfo.com,  der navn er ditt eget navn i den form du ønsker.

Dette er en helt normal mailkonto, med eget mailsystem som kan nåes overalt der det er internett tilgang, også offshore på Gyda. Finnes enklest ved å klikke på "Webmail" nede til venstre på framsida til www.gydainfo.com , denne kontoen vil også om ønskelig bli viderekoblet til ønsket privat og bedriftsintern mailkonto.

I tillegg vil all informasjon fra Gyda ReiseClub bli sendt direkte til alle medlemmer på den nevnte mailkonto, slik at alle kan følge med i hva som skjer, og du bidrar til å skape et aktivt og positivt reisemiljø.

Det vil bli ført fullstendig regnskap over innskuddene, som ikke skal brukes til annet enn forskuttering av utgifter, hvis Gyda ReiseClub i fremtiden skulle bli oppløst, vil innskuddet bli betalt tilbake, med mindre klubben skulle påføres ufoutsette tap.

 

For Gyda ReiseClub:   Freddy Vik

Klikk her forå bli medlem:

Tilbake: